• Školenie - modul č.3 Didaktické, metodické, diagnostické, evalvačné, organizačné a komunikačné kompetencie učiteľa a vzťah medzi kompetenciami učiteľa a rozvojom kľúčových kompetencií žiakov .
  • Nová učebná metóda – e-learning vo vyučovaní - tvorba učebných materiálov, didaktických testov a ich digitalizácia pre elektronické vzdelávanie (Lektor: Mgr. Dobos) - 30 vyučovacích hodín
  • vzory tlačív, diskusia, tvorba materiálov
  • Nová učebná metóda – e-learning vo vyučovaní - tvorba učebných materiálov, didaktických testov a ich digitalizácia pre elektronické vzdelávanie (Lektor: Mgr. Dobos) - 30 vyučovacích hodín